Over de CO2-prestatieladder

Sinds eind 2014 is van Vliet gecertificeerd op de CO2-prestatieladder. Voor meer informatie over deze CO2-prestatieladder; http://www.skao.nl/ De CO2-prestatieladder is een instrument waarmee een organisatie haar CO2-uitstoot inzichtelijk kan maken en daarnaast wordt de organisatie gestimuleerd deze uitstoot te reduceren.

Sinds de oprichting van Van Vliet speelt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een belangrijke rol binnen onze organisatie. Vanuit de bedrijfscultuur is altijd oog voor mens en milieu. Sinds enkele jaren is er veel maatschappelijke druk op het bedrijfsleven betreffende het MVO. Als reactie op de huidige ontwikkelingen heeft van Vliet besloten om een eigen CO2-prestatieladder op te stellen. Hiermee denkt de organisatie officieel te bevestigen wat al sinds jaar en dag centraal staat. Dit is vastgelegd in het management plan.

Voortgang reductiedoelstellingen

In de loop va 2014 en 2015 zijn er bij Van Vliet B.V. een divers aantal CO2 reducerende maatregelen doorgevoerd. Daarnaast is het werk efficiƫnter benaderd van waar er in 2014 en 2015 de volgende reducties zijn gerealiseerd:

2014: 42,2%
2015: 35,4%

In de calculatie van de reductie is er rekening gehouden met de omzetgroei van Van Vliet B.V. en met de omzet welke is uitbesteedt aan derden. In 2016 zal er genasaleerd worden of de toegepaste methodiek voldoende transparant is, of dat er voor nauwkeurigere reductiemeting een andere methodiek bedacht moet worden.

De bovengenoemde maatregelen die zijn doorgevoerd zijn onder andere:
De overstap naar groen stroom
De overstap naar dubbele beglazing
Invoering het nieuwe rijden

Logo CO2
Doelstelling

De doelstelling van Van Vliet is het reduceren van haar CO2-uitstoot, beschreven in ID3A VV 2014. In 2019 zou de organisatie ruim 12 procent minder CO2 uit moeten stoten dan in het basisjaar 2013, wat leidt tot een lineaire reductie van 2,4 procent per jaar. Om deze reductie te bewerkstelligen heeft de organisatie een reductieplan opgesteld wat zowel intern als extern is gecommuniceerd aan al de belanghebbenden. U kunt te allen tijde contact opnemen betreffende het reductieplan door middel van de contactgegevens elders op deze site.

Naast het reduceren van de eigen CO2-uitstoot heeft Van Vliet een initiatief opgesteld in de keten. Samen met een van de vaste leveranciers is dit ID 3D VV 2014 opgezet om de gezamenlijke uitstoot te reduceren.

Communicatie

Zowel het intern als het extern communiceren komen aan bod in het ID3C VV 2014 van Van Vliet. Het plan beschrijft de communicatie die plaats zal vinden voor de audit en het eerste jaar na de audit. De directie van Van Vliet ziet zowel de interne als de externe communicatie als een belangrijk middel om bewustwording te bereiken bij de stakeholders.

De externe stakeholders zullen voornamelijk op de hoogte gehouden worden middels een nieuwsbrief en het internet. De stakeholders binnen van Vliet BV worden op de hoogte gehouden middels uitvoerdersoverleggen, toolboxmetingen/ VGM overleggen en uiteraard door verbale communicatie.

Analyses

De analyse van de energiestromen van 2014 is samengevat in de Footprint van Vliet 2014 – versie 2 Daarnaast hebben we de analyse van de energiestromen van 2015 is samengevat in de Footprint van Vliet eerste helft 2015 – versie 2 en de Footprint van Vliet 2015 – versie 2. Hierin is goed te zien op welk gebied we vooruitgang hebben geboekt.

Certificering

hieronder vind u het CO2 bewust certificaat dat wij hebben ontvangen van KIWA.
2015 – Certificaat C02-bewust